นกในวรรณคดีไทย
นกในวรรณคดีไทย

แชร์
แชร์

ISBN : 9786167125640

ชื่อชุด : ปกิณกะวรรณคดีไทย

ชื่อผู้แต่ง : วัชรี กาชัย และคณะ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเล่มนี้มีภาพนกชนิดต่างๆ และเนื้อหาบรรยายที่เข้าใจง่าย ซึ่งได้รวบรวมชนิดของนกที่พบบ่อยในวรรณคดีไทย รวมทั้งได้อธิบายถึงเหตุผลที่กวีหรือตัวละครเลือกใช้นกชนิดนั้น นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงนกทั้งในด้านลักษณะจำเพาะ การสืบพันธุ์ ประโยชน์ ถิ่นกำเนิด
ชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อสามัญ รวมถึงเกร็ดน่ารู้ของนกชนิดนั้นๆ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB