การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Center)

 
อ่านเพิ่มเติม

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Corporate Privacy Policy) ใหม่ !

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้บริการ Aksorn One Account (One Account Privacy Notice) ใหม่ !

อ่านเพิ่มเติม

เงื่อนไขการใช้บริการ Aksorn One Account (Term of Service One Account) ใหม่ !

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการใช้คุกกี้ (Cookies Privacy Notice) ใหม่ !

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัครงาน (Recruitment Privacy Notice) ใหม่ !

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการเข้าร่วมกิจกรรม (Event Privacy Notice) ใหม่ !

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า (Vendor Privacy Notice) ใหม่ !

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Privacy Notice) ใหม่ !

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice) ใหม่ !