ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบฝึกสนุกคิดคณิตรอบตัว ป.6

แนวคำตอบ

แบบฝึกสนุกคิดคณิตรอบตัว ป.6

วันที่
29/11/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกสนุกคิดคณิตรอบตัว ป.5

แนวคำตอบ

แบบฝึกสนุกคิดคณิตรอบตัว ป.5

วันที่
29/11/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกสนุกคิดคณิตรอบตัว ป.4

แนวคำตอบ

แบบฝึกสนุกคิดคณิตรอบตัว ป.4

วันที่
29/11/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends ป.6

Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA...

วันที่
28/11/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Upstream Plus+ ม.5

Interactive software

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Upstream Plus+ ม.5

วันที่
24/11/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 2

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม...

วันที่
24/11/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Upstream Plus+ ม.4

Interactive software

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Upstream Plus+ ม.4

วันที่
23/11/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
MATHS POWER+ Challenge ป.6

เฉลย

MATHS POWER+ Challenge ป.6

วันที่
23/11/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
MATHS POWER+ Mastery ป.6

เฉลย

MATHS POWER+ Mastery ป.6

วันที่
23/11/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
MATHS POWER+ Challenge ป.5

เฉลย

MATHS POWER+ Challenge ป.5

วันที่
23/11/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
MATHS POWER+ Mastery ป.5

เฉลย

MATHS POWER+ Mastery ป.5

วันที่
23/11/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
MATHS POWER+ Challenge ป.4

เฉลย

MATHS POWER+ Challenge ป.4

วันที่
23/11/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.