ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

Audio

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

วันที่
24/05/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

Audio

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

วันที่
24/05/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 4 ม.4

Audio

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 4 ม.4

วันที่
24/05/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

Audio

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

วันที่
24/05/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

Audio

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

วันที่
24/05/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 3 ม.3

Audio

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 3 ม.3

วันที่
24/05/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ป.1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรร...

วันที่
24/05/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ป.4

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรร...

วันที่
24/05/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.4

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้...

วันที่
24/05/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.6 เล่ม 1

คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ แ...

วันที่
24/05/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.6 เล่ม 1

คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.6 เล่ม...

วันที่
24/05/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.6 เล่ม 1

คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.6 เล่ม 1

วันที่
24/05/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB