ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 

หลักสูตรปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

English Program
(EP)

อาชีวศึกษา

ไฟล์ดาวน์โหลดล่าสุด

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 6B

แผนการจัดการเรียนรู้

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 6...

วันที่
07/05/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 6A

แผนการจัดการเรียนรู้

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 6...

วันที่
07/05/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 5 Book B

แผนการจัดการเรียนรู้

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 5...

วันที่
07/05/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 5A

แผนการจัดการเรียนรู้

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 5...

วันที่
07/05/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 4 Book B

แผนการจัดการเรียนรู้

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 4...

วันที่
07/05/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 4A

แผนการจัดการเรียนรู้

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 4...

วันที่
07/05/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 3B

แผนการจัดการเรียนรู้

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 3...

วันที่
07/05/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 3A

แผนการจัดการเรียนรู้

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 3...

วันที่
07/05/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 2 Book B

แผนการจัดการเรียนรู้

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 2...

วันที่
07/05/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.