ดาวน์โหลดแผนการสอน อักษรเจริญทัศน์

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักสูตรปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ภาษาไทย)

English Program
(EP)

อาชีวศึกษา

ไฟล์ดาวน์โหลดล่าสุด

วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

วันที่
: 13/11/2020
ขนาดไฟล์
: 0.00 Kb.
วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1

วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1

วันที่
: 13/11/2020
ขนาดไฟล์
: 0.00 Kb.
วิทยาศาสตร์ ป.6 เล่ม 2

วิทยาศาสตร์ ป.6 เล่ม 2

วันที่
: 13/11/2020
ขนาดไฟล์
: 0.00 Kb.
วิทยาศาสตร์ ป.6 เล่ม 1

วิทยาศาสตร์ ป.6 เล่ม 1

วันที่
: 13/11/2020
ขนาดไฟล์
: 0.00 Kb.
วิทยาศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

วิทยาศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

วันที่
: 13/11/2020
ขนาดไฟล์
: 0.00 Kb.
วิทยาศาสตร์ ป.3 เล่ม 1

วิทยาศาสตร์ ป.3 เล่ม 1

วันที่
: 13/11/2020
ขนาดไฟล์
: 0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล...

วันที่
: 13/11/2020
ขนาดไฟล์
: 0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล...

วันที่
: 13/11/2020
ขนาดไฟล์
: 0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 เล...

วันที่
: 13/11/2020
ขนาดไฟล์
: 0.00 Kb.