ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.4

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.4

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 5

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 5

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 2

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 2

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้...

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี(วิทยากา...

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.1

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา...

วันที่
18/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1 เล่ม 1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทค...

วันที่
17/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4 เล่ม 2

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทค...

วันที่
17/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป. 1 เล่ม 2

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทค...

วันที่
17/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 1

วันที่
17/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 3

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 3

วันที่
17/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB