ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

วันที่
31/05/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 3 ม.3

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 3 ม.3

วันที่
31/05/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

วันที่
31/05/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

วันที่
31/05/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 3 ม.3

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 3 ม.3

วันที่
31/05/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

วันที่
31/05/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

วันที่
31/05/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 4 ม.4

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 4 ม.4

วันที่
31/05/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.3

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.3

วันที่
26/05/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนัังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.2

แผนการจัดการเรียนรู้

หนัังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.2

วันที่
26/05/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.1

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.1

วันที่
26/05/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 4 ม.4

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 4 ม.4

วันที่
26/05/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.