ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย  อ.2

เกมการศึกษา

ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย อ.2

วันที่
01/03/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย  อ.2

ใบงาน

ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย อ.2

วันที่
01/03/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย  อ.1

เกมการศึกษา

ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย อ.1

วันที่
01/03/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย  อ.1

ใบงาน

ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย อ.1

วันที่
01/03/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
กิจกรรมศิลปะ เล่ม 2 ธรรมชาติรอบตัว-สิ่งต่างๆ รอบตัว

แผนการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ เล่ม 2 ธรรมชาติรอบตัว-สิ่งต่างๆ...

วันที่
28/02/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
กิจกรรมศิลปะ เล่ม 1 ตัวเรา-บุคคลและสถานที่

แผนการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ เล่ม 1 ตัวเรา-บุคคลและสถานที่

วันที่
28/02/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
ชุด เสริมประสบการณ์และศิลปะสร้างสรรค์

แผนการจัดการเรียนรู้

ชุด เสริมประสบการณ์และศิลปะสร้างสรรค์

วันที่
28/02/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.3

ใบงาน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.3

วันที่
16/02/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.2

ใบงาน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.2

วันที่
16/02/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.1

ใบงาน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.1

วันที่
16/02/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.3

ใบงาน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.3

วันที่
16/02/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.2

ใบงาน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.2

วันที่
16/02/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.