ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ป.4 เล่ม 1

เฉลย

แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศา...

วันที่
12/04/2024
แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ม.1 เล่ม 1

เฉลย

แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศา...

วันที่
12/04/2024
แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.4

เฉลย

แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน ประวัติ...

วันที่
12/04/2024
แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.4

เฉลย

แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธ...

วันที่
12/04/2024
แบบฝึกหัดพัฒนาสมรรถนะ ภูมิศาสตร์ ป.4

เฉลย

แบบฝึกหัดพัฒนาสมรรถนะ ภูมิศาสตร์ ป.4

วันที่
12/04/2024
แบบฝึกหัดพัฒนาสมรรถนะ พระพุทธศาสนา ป.1

เฉลย

แบบฝึกหัดพัฒนาสมรรถนะ พระพุทธศาสนา ป.1

วันที่
12/04/2024
แบบฝึกหัดพัฒนาสมรรถนะ หน้าที่พลเมืองฯ ม.1

เฉลย

แบบฝึกหัดพัฒนาสมรรถนะ หน้าที่พลเมืองฯ ม.1

วันที่
12/04/2024
แบบฝึกหัดพัฒนาสมรรถนะ ภูมิศาสตร์ ป.1

เฉลย

แบบฝึกหัดพัฒนาสมรรถนะ ภูมิศาสตร์ ป.1

วันที่
12/04/2024
แบบฝึกหัดพัฒนาสมรรถนะ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.1

เฉลย

แบบฝึกหัดพัฒนาสมรรถนะ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนว...

วันที่
12/04/2024
แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.4

เฉลย

แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโล...

วันที่
12/04/2024
แบบฝึกหัดพัฒนาสมรรถนะ ประวัติศาสตร์ ป.1

เฉลย

แบบฝึกหัดพัฒนาสมรรถนะ ประวัติศาสตร์ ป.1

วันที่
12/04/2024
แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์  ม.1

เฉลย

แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาส...

วันที่
12/04/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB