ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน นาฏศิลป์ ม.4

แผนการสอน

หนังสือเรียน นาฏศิลป์ ม.4

วันที่
23/02/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.1

วันที่
23/02/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ม.4-6

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา...

วันที่
23/02/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.4-6

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.4-6

วันที่
23/02/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์สากล...

วันที่
23/02/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย...

วันที่
23/02/2024
หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-6

แผนการสอน

หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำ...

วันที่
23/02/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.4

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.4

วันที่
23/02/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.1

วันที่
23/02/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.1

วันที่
23/02/2024
หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1

วันที่
23/02/2024
หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำ...

วันที่
23/02/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB