ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.1

Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาแ...

วันที่
29/09/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.1

Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีแล...

วันที่
29/09/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.6

Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.6

วันที่
29/09/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.5

Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.5

วันที่
29/09/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.4

Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.4

วันที่
29/09/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6

Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย...

วันที่
29/09/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6

Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์สากล...

วันที่
29/09/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.6

Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.6

วันที่
29/09/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.5

Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.5

วันที่
29/09/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.4

Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.4

วันที่
29/09/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.6

Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.6

วันที่
29/09/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.5

Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.5

วันที่
29/09/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.