หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาษาไทย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ภาษาไทย)

หลักสูตรปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ภาษาไทย)

English Program
(EP)

อาชีวศึกษา

ราคา 2,900 บาท

ชุด PHONICS FOCUS: VOWEL AEIOU

ราคา 2,900 บาท

ชุด PHONICS FOCUS: ALPHABET A to Z

ราคา 1,770 บาท

ชุด Happy Rhymes ระดับ 3

ราคา 60 บาท

แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน วิทยาศาสต...

ราคา 1,770 บาท

ชุด Happy Rhymes ระดับ 2

ราคา 60 บาท

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ประวัติศาสตร์ ป.5

ราคา 59 บาท

หน้าที่พลเมืองฯ ม.2 (แกนกลาง)

ราคา 48 บาท

หน้าที่พลเมืองฯ ม.1 (แกนกลาง)

ราคา 139 บาท

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3