ใบงานอนุบาล มาแล้วจร้า

ใบงาน! อนุบาล ครูถามมาเยอะ อักษรจัดให้!

 

 

ใบงาน อนุบาลเพื่อการจัดกิจกรรม เสริมประสบการณ์ 4 สาระ พร้อมให้ครูส่งต่อให้เด็ก หรือผู้ปกครองร่วมทำกิจกรรมก็ทำได้ อย่างต่อเนื่อง...

 

ใบงานให้ครู ครบ 4 สาระฯ ตั้งแต่อนุบาล 1-3

- เสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้วยการขีดเขียน ระบายสี ลากเส้นจับคู่

- กิจกรรมเสริมทักษะสำหรับเด็ก อาทิ

 

เสริม 4 สาระฯ :

1.รอบรู้ทั้งเรื่องตัวเด็ก

2.บุคคลและสถานที่รอบตัวเด็ก

3.ธรรมชาติรอบตัว

4.สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

 

EF : ฝึกสมาธิจากการคิดและลงมือทำในกิจกรรม

Active Learning : จากกิจกรรมที่เน้นลงมือปฏิบัติจริง

ทักษะชีวิต : กิจกรรมเน้นการช่วยเหลือดูแลตัวเอง เสริมพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ สติปัญญา การดูแลร่างกาย และสังคม

 

ครบ พร้อม คุ้มค่า โหลดตัวอย่างใบงาน อนุบาลได้เลย

 

อ. 1

บุคคลและสถานที่รอบตัวเด็ก
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

 

อ. 2

บุคคลและสถานที่รอบตัวเด็ก
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

 

อ. 3

บุคคลและสถานที่รอบตัวเด็ก
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

 

ขอบคุณกิจกรรม ในหนังสือเสริมประสบการณ์ปฐมวัย ชุด งบเรียนฟรี 200 บาท

#อนุบาล #ปฐมวัย #ศพด #ใบงาน

เนื้อหา (ภาษาอังกฤษ) วันที่เผยแพร่ * วันที่สิ้นสุด สถานะ ปักหมุด เลือกหน้าที่ต้องการปักหมุด แก้ไขโดย บทความที่เกี่ยวข้อง (สามารถเพิ่มบทความที่เกี่ยวข้องได้สูงสุด 6 บทความ)
 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง