คลุกวงใน เปิดสารบัญ หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ม.6

หนังสือเรียน : คลุกวงใน เปิดสารบัญ หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ม.6

 

หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรฉบับปรับปรุง 60 

 

ให้ครูได้เห็นสารบัญก่อนใครกับหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฯ  ชีววิทยาทั้งเล่ม 1-2

ที่ออกแบบเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักทางชีววิทยา ครบตามหลักสูตรและเน้นการสอนแบบ Concept Based

โดยใช้คำถามเพื่อนำเข้าสู่การเรียนรู้  อีกทั้งยังเชื่อมโยงความรู้ทางชีววิทยากับชีวิตประจำวันด้วยกรอบ Biology in real life

 

หนังสือเรียน ชีววิทยา เล่ม 1          หนังสือเรียน ชีววิทยา เล่ม 2

 

 

สารบัญหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฯ ฟิสิกส์ทั้งเล่ม 1-2

กับเนื้อหาที่สามารถอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆรอบตัวได้ เช่นเรื่องอุณหภูมิกับการถ่ายโอนความร้อนให้นักเรียนตั้งคำถามสิ่งเหล่านี้กับเรื่องใกล้ตัว

เพื่อเชื่อมโยงความรู้ฟิสิกส์กับชีวิตประจำวันด้วยกรอบ Physic in real life

 

หนังสือเรียน ฟิสิกส์ เล่ม 1          หนังสือเรียน ฟิสิกส์ เล่ม 2

 

 

สารบัญหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฯเคมีม.6ทั้งเล่ม 1-2 

ให้นักเรียนเข้าใจทั้งสมบัติ องค์ประกอบ และการเกิดสารอย่างลึกซึ้ง เพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

พร้อมเสริมกิจกรรม Extra Activity เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาทางเคมีได้ง่ายขึ้น

 

หนังสือเรียน เคมี เล่ม 1          หนังสือเรียน เคมี เล่ม 2

 

สารบัญหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฯโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศม.6ทั้งเล่ม 1-2

ออกแบบเนื้อหาให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการทางธรณีวิทยาที่มีผลต่อชีวิต และให้นักเรียนเข้าใจถึงปรากฎการณ์เกี่ยวกับโลกและดาราศาสตร์ได้ง่าย

สนุกกับการเรียนรู้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของโลกและปรากฎการณ์รอบตัว

 

หนังสือเรียน โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 1          หนังสือเรียน โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 2

 

          เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อจท.    อื่นๆ ได้ที่   >>> คลิก <<<

          เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อื่นๆ ได้ที่   >>> คลิก <<<

แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง