ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 

หลักสูตรปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

English Program
(EP)

อาชีวศึกษา

ไฟล์ดาวน์โหลดล่าสุด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ม.1

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ม.1

วันที่
12/10/2019
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ม.1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ม.1

วันที่
12/10/2019
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ม.1

วันที่
12/10/2019
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม.4-6

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม.4-6

วันที่
12/10/2019
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 1A

เฉลย

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 1...

วันที่
12/10/2019
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 1 Book B

เฉลย

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 1...

วันที่
12/10/2019
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 2A

เฉลย

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 2...

วันที่
12/10/2019
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 2 Book B

เฉลย

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 2...

วันที่
12/10/2019
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 4A

เฉลย

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 4...

วันที่
12/10/2019
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.