ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 

หลักสูตรปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

English Program
(EP)

อาชีวศึกษา

ไฟล์ดาวน์โหลดล่าสุด

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 4 Book B

เฉลย

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 4...

วันที่
12/10/2019
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 5A

เฉลย

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 5...

วันที่
12/10/2019
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 5 Book B

เฉลย

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 5...

วันที่
12/10/2019
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.