หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม พูดอย่างมืออาชีพ ม.4-6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม พูดอย่างมืออาชีพ ม.4-6

ISBN : 9786162037078

ชื่อชุด : หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ

ชื่อผู้แต่ง : พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม พูดอย่างมืออาชีพ ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เพิ่มความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการพูด กระทั่งสามารถเป็นผู้พูดที่ดีในทุกสถานการณ์ พร้อมกิจรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการพูดให้สามารถนำไปใช้สื่อสารได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีกิจกรรม MiniProject ท้ายเล่ม ซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์ เพื่อสร้างประสบการณ์การพูดอีกด้วย

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง