หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การเขียนในชีวิตประจำวัน ม.4-6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
ฉบับเต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การเขียนในชีวิตประจำวัน ม.4-6

ISBN : 9786162033162

ชื่อชุด : หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ

ชื่อผู้แต่ง : ศานติ ภักดีคำ และคณะ

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การเขียนในชีวิตประจำวัน ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนประเภทต่างๆ เช่น การเขียนเพื่อการศึกษา การเขียนแสดงความคิดเห็น ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทางในการเขียน แก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดจนใช้พัฒนาทักษะการเขียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง