แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.6

ISBN : 0

ชื่อชุด : แบบฝึกหัด

ชื่อผู้แต่ง : ยุทธคม ภมรสุพรวิชิต

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.6 นำเสนอแบบฝึกหัดที่สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัดชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 เป็นเครื่องมือฝึกทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและทักษะขั้นสูง มีสถานการณ์ปัญหา Financial Literracy เพื่อบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์กับความรู้การเงินไปใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง