แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
ฉบับเต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 1

ISBN : 0

ชื่อชุด : แบบฝึกหัด

ชื่อผู้แต่ง : ไพศาล จรรยา, ดร.ชิรา ลำดวนหอม

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 เล่ม 1 นำเสนอแบบฝึกหัดที่สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือฝึกทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและทักษะขั้นสูงซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการเเสริมสร้างคุณภาพของผู้เรียน

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง