หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ งานประดิษฐ์ ม.1-3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
ฉบับเต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ งานประดิษฐ์ ม.1-3

ISBN : 9786162033209

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

ชื่อผู้แต่ง : วรรณี วงศ์พานิชย์

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-3 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นการเรียนรู้ และความเข้าใจในการงานอาชีพ เกี่ยวกับเบื้องต้นในงานประดิษฐ์ มีเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ เรียนรู้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และ กระบวนการในงานประดิษฐ์การจัดการ การวางแผนกับผลงานเพื่อให้เห็นคุณค่ากับผลผลิต และสามารถประดิษฐ์ของใช้ ของเล่น โดยเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการทำชิ้นงาน

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง