หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ งานบ้าน ม.1-3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ งานบ้าน ม.1-3

ISBN : 9786162033216

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

ชื่อผู้แต่ง : วรรณี วงศ์พานิชย์

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานบ้าน ระดับชั้น ม.1-3 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นการเรียนรู้ และความเข้าใจในการงานอาชีพ เกี่ยวกับการจัดการในบ้าน การจัดตกแต่งบ้าน เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย การตัดเย็บเสื้อผ้าและของใช้ในบ้าน รวมถึงอาหารและโภชนาการ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง