หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ งานบ้าน ม.1-3

Download
Preview
Share

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ งานบ้าน ม.1-3

ISBN : 9786162033216

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : วรรณี วงศ์พานิชย์

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานบ้าน ระดับชั้น ม.1-3 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นการเรียนรู้ และความเข้าใจในการงานอาชีพ เกี่ยวกับการจัดการในบ้าน การจัดตกแต่งบ้าน เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย การตัดเย็บเสื้อผ้าและของใช้ในบ้าน รวมถึงอาหารและโภชนาการ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products