หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ งานธุรกิจ ม.4-6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ งานธุรกิจ ม.4-6

ISBN : 9786162035678

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

ชื่อผู้แต่ง : ศรินทิพย์ วัฒนพันธุ์ และคณะ

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานธุรกิจ ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 มีเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานธุรกิจ ช่องทาง รูปแบบในการดำเนินธุรกิจ เงินทุน สินค้า และบริการ รวมทั้งการเรียนรู้เบื้องต้นในการบริหารงานธุรกิจ ทั้งในแง่ของการตลาด การบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการวางแผนรายรับรายจ่ายของธุรกิจ รวมถึงแนวโน้มของธุรกิจในอนาคต

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง