แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ การงานอาชีพ ม.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ การงานอาชีพ ม.3

ISBN : 0

ชื่อชุด : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้

ชื่อผู้แต่ง : มนตรี สมไร่ขิง และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบวัดฯ การงานฯ ระดับชั้น ม.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนการงานฯ เพื่อวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ใช้เป็นหลักฐานในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับบันทึกผลการเรียนรู้ตามการประเมินของ สมศ.

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง