หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การขายเบื้องต้น ม.4-6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การขายเบื้องต้น ม.4-6

ISBN : 9786162037870

ชื่อผู้แต่ง : ณรัตน์นันท์ เพิ่มสกุล

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การขายเบื้องต้น ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นการเรียนรู้ และความเข้าใจในการงานอาชีพ เกี่ยวกับการขายเบื้องต้น มีเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการขาย หน้าที่ ประเภทและลักษณะของงานขาย ความรู้เกี่ยวกับตนเอง กิจการ ผลิตภัณฑ์ และลูกค้ารวมทั้งความรู้เกี่ยวกับคู่แข่ง คุณสมบัติ โอกาส และความก้าวหน้าของพนักงานขาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง