หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ความปลอดภัยในงานอาชีพ ม.4-6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ความปลอดภัยในงานอาชีพ ม.4-6

ISBN : 9786162037832

ชื่อผู้แต่ง : ประมวล วิลาจันทร์

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ความปลอดภัยในงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นการเรียนรู้ และความเข้าใจในการงานอาชีพ เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานอาชีพ มีเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ สภาพแวดล้อมในการทำงาน อุปกรณ์ป้องกันและเครื่องหมายความปลอดภัย โรคอันเกิดจากการทำงานในการใช้เครื่องจักร สารเคมี ไฟฟ้า รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง