คู่หู คู่คิด คณิตศาสตร์ เล่ม 2
คู่หู คู่คิด คณิตศาสตร์ เล่ม 2

แชร์
แชร์

ISBN : 9789744395214

ชื่อชุด : ชุด คู่หู คู่คิดคณิตศาสตร์

ชื่อผู้แต่ง : เกศรินทร์ เทียนสว่าง

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เรียนคณิตศาสตร์ตรงตามหลักสูตร ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 อย่างสร้างสรรค์ไปกับการแก้โจทย์ผ่านตัวการ์ตูนสองคู่หูเดลตากับอัลฟา และเรียนรู้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อหาคำตอบที่ถูกต้อง พร้อมแบบเฉลยท้ายบทด้วยหลักการวิเคราะห์อย่างถูกวิธี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB