คู่หู คู่คิด คณิตศาสตร์ เล่ม 2
Download
Share

คู่หู คู่คิด คณิตศาสตร์ เล่ม 2

ISBN : 9789744395214

Series name : ชุด คู่หู คู่คิดคณิตศาสตร์

Auther name : เกศรินทร์ เทียนสว่าง

Copy : etc.

Product detail

เรียนคณิตศาสตร์ตรงตามหลักสูตร ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 อย่างสร้างสรรค์ไปกับการแก้โจทย์ผ่านตัวการ์ตูนสองคู่หูเดลตากับอัลฟา และเรียนรู้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อหาคำตอบที่ถูกต้อง พร้อมแบบเฉลยท้ายบทด้วยหลักการวิเคราะห์อย่างถูกวิธี

Related Products