ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ 7-9 ปี

ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ 7-9 ปี

ชื่อชุด : ชุด สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 7-9 ปี

ชื่อผู้แต่ง : บูรนาถ เฉยฉิน

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 7-9 ปี ชุดสื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์กระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Brain-based Learning และ Creative-based Learning - การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนต่างๆ - การวัดหน่วยเป็นมิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร - การชั่งหน่วยเป็นกิโลกรัม กรัม และขีด/ เงิน/ แผนภูมิรูปภาพ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง