ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ 7-9 ปี
Download
Share

ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ 7-9 ปี

Series name : ชุด สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 7-9 ปี

Auther name : บูรนาถ เฉยฉิน

Copy : etc.

Product detail

สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 7-9 ปี ชุดสื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์กระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Brain-based Learning และ Creative-based Learning - การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนต่างๆ - การวัดหน่วยเป็นมิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร - การชั่งหน่วยเป็นกิโลกรัม กรัม และขีด/ เงิน/ แผนภูมิรูปภาพ

Related Products