สื่อเสริมกระบวนการเรียนรู้ ชุด ชีวิตดีงามตามคำพ่อสอน ระดับมัธยมศึกษา (สื่อประจำห้องเรียน)
สื่อเสริมกระบวนการเรียนรู้ ชุด ชีวิตดีงามตามคำพ่อสอน ระดับมัธยมศึกษา (สื่อประจำห้องเรียน)

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุด ชีวิตดีงามตามคำพ่อสอน ระดับมัธยมศึกษา

ชื่อผู้แต่ง : ประอรพิชญ์ คัจฉวัฒนา, กรกฤษณ์ พรอินทร์, ปรางฤทัย ใจสุทธิ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชุดสื่อส่งเสริมและปลูกฝังการทำดีและการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้รับผิดชอบสังคม สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานและหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB