แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA & Friends ป.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
ฉบับเต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA & Friends ป.1

ชื่อชุด : EXTRA & Friends

ชื่อผู้แต่ง : Jenny Dooley, Virginia Evans

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA & Friends ระดับชั้น ป.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน เพื่อให้ผู้เรียนทบทวนและฝึกฝนเนื้อหาและทักษะทางภาษาที่เรียนในหนังสือเรียนเพิ่มเติม รวมทั้งยังมีหน้า CLIL ที่ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้เนื้อหาสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง