ชุดคู่มือการจัดกิจกรรม FULL STEAM ป. 6 (1 ชุด = 6 เล่ม)
ชุดคู่มือการจัดกิจกรรม FULL STEAM ป. 6 (1 ชุด = 6 เล่ม)

แชร์
picture
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ทีมวิชาการ อักษร เนกซ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

ชุดคู่มือการจัดกิจกรรม แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบละเอียด เข้าใจง่าย ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สอน มีเฉลยและแนวคำตอบอย่างสมบูรณ์พร้อมใช้งาน พร้อมแนวทางและตัวอย่างในการประเมินผลครบทุกมิติ ทั้งเนื้อหาทักษะ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB