หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : รศ. ประทีป นักปื่ และนางศศิธร นักปี่

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ระดับชั้น ป.1 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาใหม่ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน มาพร้อมกิจกรรมตามแนวคิด Active Learning ส่งเสริมให้ผู้เรียนกิดแรงบันดาลใจ เกิดทักษะ และสุนทรียภาพ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB