แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.5
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.5

ชื่อชุด : ชุด แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.4 - ป.6

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกที่สรุปเนื้อหาหลักไวยากรณ์เพื่อทบทวนและทำแบบฝึกได้อย่างมั่นใจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ 3P (Presage,Process, Product) ซึ่งสามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง