แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ม.5
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ม.5

ชื่อชุด : Upload

ชื่อผู้แต่ง : Virginia Evans, Jenny Dooley

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ระดับชั้น ม.5 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน ช่วยให้ผู้เรียนทบทวนและฝึกฝนเนื้อหาและทักษะทางภาษาที่เรียนในหนังสือเรียนเพิ่มเติม โดยแยกแบบฝึกคำศัพท์และไวยากรณ์ออกมาอย่างชัดเจน รวมทั้งมีคำอธิบายหลักไวยากรณ์ เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาและทบทวนเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง