แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ม.5

Download

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ม.5

Series name : Upload

Auther name : Virginia Evans, Jenny Dooley

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ระดับชั้น ม.5 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน ช่วยให้ผู้เรียนทบทวนและฝึกฝนเนื้อหาและทักษะทางภาษาที่เรียนในหนังสือเรียนเพิ่มเติม โดยแยกแบบฝึกคำศัพท์และไวยากรณ์ออกมาอย่างชัดเจน รวมทั้งมีคำอธิบายหลักไวยากรณ์ เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาและทบทวนเพิ่มเติม

Related Products