ชุดสื่อเกมการอ่านการเขียนระดับประถมศึกษา อ่านเรียนเขียนคล่อง
ชุดสื่อเกมการอ่านการเขียนระดับประถมศึกษา อ่านเรียนเขียนคล่อง

แชร์
แชร์

ISBN : 0

ชื่อชุด : ชุดเกมการสอนที่เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการอ่านการเขียน เพื่อปูพื้นฐานความรู้ และทักษะให้เด็กพร้อมต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เรียนรู้และฝึกทักษะการประสมคำ พร้อมฝึกอ่านและเข้าใจความหมายได้อย่างถูกต้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB