หนัังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

หนัังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.2

ISBN : 8858649149305

ชื่อชุด : หนัังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL

ชื่อผู้แต่ง : Niels Jeffreys

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ระดับชั้น ม.2 สำหรับวิชา Reading&Writing เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และเขียนอย่างเป็นขั้นตอน Pre-While-Post ด้วยบทอ่าน และแบบฝึกหัดที่หลากหลายตรงตามมาตรฐาน CEFR พร้อมกิจกรรม Project และ Application กระตุ้นทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรม Extra Competences Corner ต่อยอดให้ผู้เรียนใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อบรรลุสมรรถนะ ทันสมัย สะดวกต่อการสอนด้วย Audio QR Code สามารถฟังคำศัพท์ และบทอ่านได้จากเสียงเจ้าของภาษา

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง