แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 8858649149244

ชื่อชุด : แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ACTION

ชื่อผู้แต่ง : Virginia-Jenny

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ACTION ระดับชั้น ม.2 ฉบับประกัน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน ฝึกฝนเพิ่มเติม ทั้งในเรื่องคำศัพท์ และโครงสร้างภาษา สอดคล้องกับหนังสือเรียน พร้อมเนื้อหาเพิ่มเติบท้ายเล่ม

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB