หนังสือพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใช้รูปภาพ
หนังสือพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใช้รูปภาพ

แชร์
แชร์

ISBN : 8859280000000

ชื่อชุด : พัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใช้รูปภาพ

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

รายละเอียดสินค้า

- เรียนรู้คำศัพท์รอบตัวจากบัญชีคำ ระดับอนุบาล-ป.1 และคำศัพท์สำคัญในชีวิตประจำวัน - เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) - ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ - พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้รูปภาพผ่านกิจกรรมการฟัง พูด อ่าน เขียน - เรียนรู้คำ จำความหมาย สร้างประโยค ไปสู่การเล่าเรื่องจากภาพ

หลักสูตร : ปฐมวัย

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB