หินแร่ มหัศจรรย์ใต้พื้นดิน
หินแร่ มหัศจรรย์ใต้พื้นดิน

แชร์
แชร์

ISBN : 9789744394873

ชื่อชุด : คุณค่าทรัพยากร

ชื่อผู้แต่ง : ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเสริมการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการสำรวจ ค้นคว้า ทดลอง จดบันทึก ให้รู้ลึกรู้จริงในหัวข้อที่สนใจ (Topic-based Learning) เพื่อให้เห็นถึงพลังแห่งวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายได้ทุกสรรพสิ่ง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB