หินแร่ มหัศจรรย์ใต้พื้นดิน
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

หินแร่ มหัศจรรย์ใต้พื้นดิน

ISBN : 9789744394873

ชื่อชุด : คุณค่าทรัพยากร

ชื่อผู้แต่ง : ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเสริมการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการสำรวจ ค้นคว้า ทดลอง จดบันทึก ให้รู้ลึกรู้จริงในหัวข้อที่สนใจ (Topic-based Learning) เพื่อให้เห็นถึงพลังแห่งวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายได้ทุกสรรพสิ่ง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง