หินแร่ มหัศจรรย์ใต้พื้นดิน
Download
Share

หินแร่ มหัศจรรย์ใต้พื้นดิน

ISBN : 9789744394873

Series name : คุณค่าทรัพยากร

Auther name : ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเสริมการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการสำรวจ ค้นคว้า ทดลอง จดบันทึก ให้รู้ลึกรู้จริงในหัวข้อที่สนใจ (Topic-based Learning) เพื่อให้เห็นถึงพลังแห่งวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายได้ทุกสรรพสิ่ง

Related Products