หนังสือกิจกรรม Python in Action
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

หนังสือกิจกรรม Python in Action

ชื่อผู้แต่ง : อักษร เนกซ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมแบบ Text-based programing ด้วยภาษา Python ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ลองผิดลองถูก เรียนรู้ฝึกฝน ออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาในการเขียนโปรแกรมที่เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง