หนังสือกิจกรรม Python in Action
หนังสือกิจกรรม Python in Action

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : อักษร เนกซ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมแบบ Text-based programing ด้วยภาษา Python ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ลองผิดลองถูก เรียนรู้ฝึกฝน ออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาในการเขียนโปรแกรมที่เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB