ชุด หนังสือและแบบฝึก "พ่อสอนไว้ใจดีงาม"




ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

ชุด หนังสือและแบบฝึก "พ่อสอนไว้ใจดีงาม"

ชื่อชุด : ชีวิตดีงามตามคำพ่อสอน

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือนิทานภาพจากพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ปลูกฝังและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีงาม ผ่านตัวละครจากนิทาน 7 เรื่อง เป็นแบบอย่างให้เด็กๆ สามารถนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง