ชุด หนังสือและแบบฝึก "ของขวัญจากพ่อ...ชีวิตพอเพียง"
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด หนังสือและแบบฝึก "ของขวัญจากพ่อ...ชีวิตพอเพียง"

ชื่อชุด : ชีวิตดีงามตามคำพ่อสอน

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่น้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้จนประสบความสำเร็จในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้เด็กๆ สามารถนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง