ชุด ฝึกคิด ฝึกธรรม ชุดที่ 1
ชุด ฝึกคิด ฝึกธรรม ชุดที่ 1

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ฝึกคิด ฝึกธรรม

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกคุณธรรมจริยธรรมที่จะช่วยให้เด็กได้สำรวจตนเองให้ลึกซึ้ง เพื่อให้เข้าใจคุณธรรมในด้านต่างๆ และสามารถนำหลักคุณธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB