แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.1
แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.1

สื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion

ชื่อผู้แต่ง : อริสา บุญช่วย

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ทบทวนไวยากรณ์ผ่านการทำแบบฝึก เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ 3P (Presage, Proces, Product) สอดคล้องกับหลักสูตร ใช้เสริมหนังสือเรียน เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

สื่อประกอบการสอน

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB