แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.1

ชื่อชุด : แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion

ชื่อผู้แต่ง : อริสา บุญช่วย

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ทบทวนไวยากรณ์ผ่านการทำแบบฝึก เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ 3P (Presage, Proces, Product) สอดคล้องกับหลักสูตร ใช้เสริมหนังสือเรียน เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง