พจนานุกรมคณิตศาสตร์
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

พจนานุกรมคณิตศาสตร์

ISBN : 9789749346808

ชื่อชุด : อ่านนอกเวลา

ชื่อผู้แต่ง : Tori Large / ศาสตราจารย์กิตติคุณ ยุพิน พิพิธกุล

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับผู้เรียนและผู้ที่สนใจวิชาคณิตศาสตร์ทุกคน โดยมีคำอธิบายข้อความทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญๆ พร้อมด้วยภาพวาดและแผนภูมิที่ช่วยอธิบายหัวข้อต่างๆ ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่ายและประกอบด้วยโจทย์คณิตศาสตร์ ซึ่งแสดงวิธีหาคำตอบตามทฤษฏี ง่ายต่อการค้นคว้าข้อมูลด้วย ดัชนีอภิธานคำศัพท์ เชิงอรรถและ Internet Linke เพื่อค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง