คู่มือเตรียมสอบ AKSORN พิชิต O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6
คู่มือเตรียมสอบ AKSORN พิชิต O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6

พรีวิว
แชร์
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : AKSORN พิชิต O-NET

ชื่อผู้แต่ง : ณัฐพล แซ่โง้ว และคณะ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

คู่มือเตรียมสอบ AKSORN พิชิต O-NET วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 พร้อม CD O-NET Simulation โปรแกรมจำลองสถานการณ์สอบ O-NET เสมือนจริง รวบรวมแนวข้อสอบปีล่าสุด นำเสนอด้วย Infographics เน้นประเด็นที่ควรจำ ระบุคำถามที่ออกข้อสอบบ่อย เพื่อให้ฝึกคิด ฝึกทำ เพิ่มความแม่นยำ เพิ่มข้อสอบแบบอัตนัย สอดคล้องกับนโยบายของ สทศ.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB