ระบบทางเดินอาหาร...เส้นทางยาวไกล
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

ระบบทางเดินอาหาร...เส้นทางยาวไกล

ISBN : 9789744393715

ชื่อชุด : รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก

ชื่อผู้แต่ง : Mi Joung-Yoo ผู้แปล กิตติมา ไกรพีรพรรณ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหาในเล่มได้ให้ความรู้เรื่องระบบย่อยอาหารในมนุษย์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารของมนุษย์ รวมถึงอธิบายคุณลักษณะ คุณสมบัติและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ในระบบทางเดินอาหารและการย่อยอาหารของมนุษย์ และอธิบายวงจรขบวนการย่อยอาหารตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดขบวนการการย่อยอาหารของมนุษย์โดยละเอียด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง