ระบบทางเดินอาหาร...เส้นทางยาวไกล

Download
Share
picture

ระบบทางเดินอาหาร...เส้นทางยาวไกล

ISBN : 9789744393715

Series name : รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก

Auther name : Mi Joung-Yoo ผู้แปล กิตติมา ไกรพีรพรรณ

Copy : etc.

Product detail

เนื้อหาในเล่มได้ให้ความรู้เรื่องระบบย่อยอาหารในมนุษย์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารของมนุษย์ รวมถึงอธิบายคุณลักษณะ คุณสมบัติและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ในระบบทางเดินอาหารและการย่อยอาหารของมนุษย์ และอธิบายวงจรขบวนการย่อยอาหารตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดขบวนการการย่อยอาหารของมนุษย์โดยละเอียด

Related Products