กระจก...สะท้อนภาพมหัศจรรย์
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

กระจก...สะท้อนภาพมหัศจรรย์

ISBN : 9789744393609

ชื่อชุด : รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก

ชื่อผู้แต่ง : Song Eun-Kang ผู้แปล สุทธา ไชยารัศมี

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เล่มได้ให้ความรู้เรื่องทำไมถึงเกิดภาพสะท้อนบนกระจกเงาได้ เราใช้กระจกเว้าและกระจกนูนทำอะไร อะไรที่ก่อให้เกิดการหักเหของแสง จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแสงสีขาวพุ่งผ่านปริซึม เรามองเห็นสีได้อย่างไร กระจกเงา กับ เลนส์ แตกต่างกันอย่างไร ทำไมแสงจึงเกิดการหักเห กระจกนูนและกระจกเว้ามีคุณสมบัติอย่างไร เลนส์นูนกับเลนส์เว้ามีคุณสมบัติอย่างไร สายรุ้งเกิดจากอะไร ตาของคนเรามองเห็นได้กี่สี ทำไมท้องฟ้าจึงมีสีฟ้ากล้องปริทรรศน์มีหลักการทำงานอย่างไร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง