ป่าชายคลอง
ป่าชายคลอง

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9786167125091

ชื่อชุด : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้แต่ง : วีระ เทพกรณ์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เมื่อพูดถึงป่าชายเลน เราจะนึกถึงป่าไม้ที่อยู่ริมปากแม่น้ำ ใกล้ปากอ่าว หรือริมฝั่งทะเล ในขณะเดียวกันยังมีป่าไม้ธรรมชาติที่จะต้องกล่าวถึงอีกประเภทหนึ่งคือ ป่าชายคลอง ซึ่งจัดอยู่ในจำพวกป่าชายเลนเช่นเดียวกัน ในอดีตความสมบูรณ์ของป่าชายคลองเอื้อต่อระบบนิเวศเป็นอย่างดี เรือกสวน ไร่นา ปลูกพืชเจริญงอกงาม ในลำน้ำก็ชุกชุมด้วย กุ้ง หอย ปู ปลา แต่ปัจจุบันสภาพป่าชายคลองถูกทำลายลงไปมาก เพราะสารเคมีที่เป็นพิษตกค้างในดินและน้ำมากขึ้น ทำให้ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมมีมลพิษมา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB